Eğitim Detayları

Otizim ve Zihinsel Engelliler

Özel eğitime ihtiyaç duyulan bireylere daha sağlıklı ve nitelikli eğitim verilebilmesi için bu konuda hizmet veren öğretmenlerin de mesleki donanımlarının yeterli olması gerekir. Çünkü özel eğitim alanında öğretmenlik yapmak, diğer öğretmenlik branşlarına göre mesleki olarak daha zor ve yorucu bir süreçtir. Bu öğretmenler, sürekli olarak yaşanan sorunlara çözümler üretmek, öğrenci ile ailesine özgü planlar yapmak durumundadır. Özel eğitime ihtiyaç duyulan bireylere eğitim sunmak, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) odaklı eğitimlerle kazanılabilecek OSB’ye özgü mesleki yeterlilikleri gerektirmektedir. Bu yeterliklerin belli başlıları, OSB hakkında kuramsal bilgiye sahip olma, uygulamalı davranış analizi gibi bilimsel dayanaklı öğretim yöntemlerini uygulayabilme, OSB’li bireyleri ve bu bireylere yönelik eğitim programlarını değerlendirebilme, OSB’ye özgü temel yetersizlik alanlarını (örneğin, sosyal beceriler) kapsayıcı OSB’ye özgü bir müfredat kullanabilme, davranış ve öğrenme problemlerinin çözümüne yönelik yöntemleri uygulayabilme ve alternatif iletişim sistemlerini kullanabilme olarak sıralanmaktadır. Bu bilgilere sahip olunamaması durumunda, öğrencinin psikolojik ve sosyal gelişimi sekteye uğrar. Bunun önüne geçilmesi için de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından otizm ve zihinsel engelliler alanlarında öğretmen yeterliliklerini arttırma eğitimleri vermekteyiz.