Hakkımızda

Toplumda dezavantajlı bir konumda bulunan engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için bir araya gelen insanların kurduğu bir dernek olan Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak sloganımız;
‘Mutlu ve Güçlü Aile; ENGELSİZ BİREY!’ dir.

Dernek olarak;

 • Engellilik hakkında ne biliyoruz?
 • İnsanları Engelleyen Faktörler Nelerdir?
 • Engelli insanların yaşamları nasıl etkilenmektedir?
 • Engelli insanların birlikte yaşadığı yakın çevre hangi sorunlarla karşı karşıyadır ve çözümler nelerdir?

gibi soruları soruyor ve bu soruların çözüm yolları için çaba gösteriyoruz. Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak toplumda dezavantajlı bir yaşam süren engelli vatandaşlarımızın bu engellerini ve onlara karşı olan eşitsizlikleri yok etmek için;

 • Bütün sistemlere ve hizmetlere ayrıştırılmamış kurumlarda erişimi sağlamak,
 • Engelli insanlar için özel programlar ve hizmetler geliştirmek,
 • Yerelden ulusala, bir engellik stratejisi ve eylem planı geliştirmek,
 • Engelli bireyi ve yakınlarını hayata dahil etmek,
 • İnsan kaynağı kapasitesini geliştirmek,
 • Toplumda farkındalığı ve anlayışı geliştirmek,
 • Engellilik ile ilgili veri toplama sistemi geliştirmek,
 • Engellilik araştırmalarını desteklemek ve gelişmesine yardımcı olmak.
 • Engelli insanların mutlu ve rahat bir hayat yaşayabileceği, kapsayıcı ve engellerin aşıldığı bir toplumun kurulmasına katkıda bulunmak için hepinizi aramızda görmek istiyoruz!
 • Engelli bireye sahip aile,engel ile karşılaştığı ilk andan itibaren kendini yalnız ve suçlu hisseder
 • Farklılıklarından utanır ve çekinir
 • Sorunlarını kimseyle paylaşamaz,konuşamaz,içe kapanır ve zamanla kendi karanlığında kaybolur
 • Aslında dışardaki hayata dahil olmak ister ama o gücü kendinde bulamaz
 • Nereden başlaması gerektiğini,eğitim,bakım ve yaşamsal sorunlarının nasıl çözüleceğini bilemez
 • Korku ve acı doludur
 • Kendisiyle aynı duyguları paylaşabilen,empati kurabilen ve profesyonel destek verebilecek kişi ve kurumlara ihtiyacı vardır
 • En önemlisi,dertlerin paylaştıkça azaldığını ve birlikteliklerden önemli bir güç doğacağını bilmeye ihtiyacı vardır

Bu nedenlerle; engelli insanların mutlu ve rahat bir hayat yaşayabileceği, kapsayıcı ve engellerin aşıldığı bir toplumun kurulmasına katkıda bulunmak toplumsal bir vazifedir. Bu noktada bütün vatandaşlarımızın engelli bireylerin hayatını kolaylaştırması temel insanlık görevidir.

Misyon:

Toplumda engelli olarak adlandırılan bireyler ve ailelerinin sosyal çevre ve yaşamlarını hiçbir engelleri yokmuş gibi yaşayabilecekleri, karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirebilecekleri bir ortamda, sosyal hayata katılım düzeylerini en yükseğe çıkarabilmek için artı değerler ortaya koyabilmektir.

Vizyon:

Engelli birey ve ailelerine, topluma; artı değerler kazandırmak için kolay ulaşılabilen, güvenilir, yenilikçi hizmetler sunan lider toplum gönüllüleri olarak yaygınlaşmaktır.

Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak, ‘BİZ ASLINDA BİRİZ…!’ diyerek hizmet veriyoruz.

Bu noktada engelli bireylerimize hangi stratejilerle, nasıl ve hangi konularda faydalı ve yardımcı olabiliriz konuları öne çıkmaktadır. Engelli birey ve ailesine yönelik hizmetler;

 • Sanat
 • Spor
 • Sağlık (sinerji yaratarak ve ihtiyaçları öngörmek)
 • Eğitim
 • Kişisel Gelişim
 • Beceri Geliştirme Eğitimleri (Bilgisayar-İngilizce…)
 • Halk Eğitimleri – Doğru Farkındalık Düzeyi
 • Kaynaştırma Aktiviteleri
 • Okul Öncesi Kurumlarında Kaynaştırma
 • İlköğretim Kurumlarında Kaynaştırma
 • Ortaöğretim Kurumlarında Kaynaştırma
 • Meslek Seçimi Aşamasında Özel Eğitim Alanları Tanıtım Çalışmaları
 • Yüksek Öğretim Kurumlarında Kaynaştırma
 • Toplumsal Kaynaşma

konularında ön plana çıkmaktadır.

Bu misyon ve vizyonu gerçekleştirmek ve STRATEJİ’lerimize ulaşmak için alacağımız hangi destekler ile yola çıkacağız? Engelli birey ve ailesiyle aynı havayı solumanın şartı farketmekten geçer. Bu aşamada dikkati bu yöne çekebileceğimiz çeşitli bakış açılarına ihtiyaç vardır.

Engellileri toplumsal yaşamın içerisine çekebilmek için;

 • Sanat
 • Müzik
 • Tiyatro-Sinema
 • El Sanatları (Kermeslerde Sinerji Yakalamak)
 • Fotoğrafçılık
 • Spor Aktiviteleri
 • Eğitim
 • Kişisel Gelişim
 • Halk Eğitim - Doğru Farkındalık Düzeyi

gibi konularda hizmet vermek mümkündür.

Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak atölyemizde;

Koza Evleri (Rehabilite Merkezleri ile İşbirliği), üniversiteler, Adana Barosu, Adana Barosu Engelli ve İnsan Hakları Komisyonu, MEM, Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam MEM Özel Eğitim Şubesi, MEM’e bağlı RAM'lar, ASPİM, Sevgi Evleri, Engelli Hizmetleri, TOBB, ADASO, ATO ve ATB gibi kurumlarla işbirliği yapılabilir.